EIP – 1. maila B 
               G_07 – Konparatiboak  (Orac. Comparativas)

o  Antonimoak  (Adjetivos y adverbios)
o  Hiztegia
G_07_aGehiagotasuna:  Azalpenak
           —  G_07__2:  Esaldiak egin – 1
           —  G_07__3:  Esaldiak egin – 2
           —  G_07__4:  Esaldiak egin – 3
           —  G_07_5a:  Erantzun
           —  G_07_5b:  Osatu
           —  G_07_5c:  Osatu
           —  G_07__6:  Euskaraz eman
o  G_07_bGehientasuna:  Azalpenak
           —  G_07__8:  Erantzun
           —  G_07__9:  Euskarak eman
o  G_07_cGehiegitasuna:  Azalpenak
           —  G_07_11:  Euskarak eman
o  G_20_d:  Berdintasuna

.

Advertisements