EIP – 2. maila
                G_11 – Juntagailuak

o  G_11_1Emendiozko juntagailua  (Conjunción copulativa)
           —  G_11_1a:  “eta”
           —  G_11_1b:  “eta”
           —  G_11_1c“eta… ere bai”
           —  G_11_1d:  “eta… ere ez”
           —  G_11_1e“baita… ere”

o  G_11_2Juntagailu hautakariak  (Conjunciones disyuntivas)
            —  G_11_2a:  “edo / ala”

o  G_11_3Juntagailu aurkariak  (Conjunciones adversativas)
            —  G_11_3a:  “baina / berriz / ordea / hala ere / baizik”

o  G_11_4:  Juntagailu nahastuak  (Conjunciones mezcladas)
            —  G_11_4a:  Euskaraz eman
            —  G_11_4b:  Euskaraz eman

.

Advertisements