EIP – 3. maila
                G_21 – Deklinabidea_1 – Berrikuspena
                             Lokatiboak

o   G_21_1:   Non
o   G_21_2:   Nondik
o   G_21_3:   Nora
o   G_21_4:   Noraino 
o   G_21_5:   Norantz
o   G_21_6:   Norako – Zertarako
o   G_21_7:   Berrikuspena

.

Advertisements